MANDAG DEN 13. SEPTEMBER 2021 KL. 18.30

Tilmelding her: https://www.facebook.com/events/334889285000497/?ref=newsfeed

Kære alle!
Vi har ventet længe… Nu må det være tid til årets generalforsamling i Stenagerforsamlingshuset.
Bestyrelsen har længe været enige om at vi ønsker at holde en fysisk generalforsamling. Huset har fået et kæmpe løft og det vil vi gerne invitere jer ind og se.
Der er spisning på husets regning kl. 18:30 Frikadeller, kartoffelsalat og salat. Drikkevarer kan købes. Efterfølgende vil der være kaffe & kage.
Nedenfor kan I læse at vi får brug for to nye bestyrelsesmedlemmer. Vi plejer at være en godt blandet bestyrelse og spænder bredt i både egenskaber og alder og det er altid hyggeligt ! Tag gerne fat i en fra bestyrelsen hvis du er har lyst til at høre mere. Er du handyman eller hjemmeside kyndig vil din ansøgning komme øverst i stakken 😉
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag. Bestyrelsen har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer. Disse kan ses her.
6. Forslag til pris for medlemsbeviser og evt. kontingent
7. Valg
På valg til bestyrelsen er:
Henning Buch – modtager gerne genvalg
Louise Fischer – modtager ikke genvalg
Anne-Marie Schneider – modtager ikke genvalg
Suppleant – Jytte Skovgaard – vælges årligt
På valg som revisor er:
Christian Madsen
Morten Skovlund
Suppleant : Bruno Madsen
8. Evt.
Der vil også blive indkaldt via dagspressen.
Tilmelding til spisning gerne på facebook eller tlf. 21601305.
Man må gerne deltage i anden del ude at deltage i første del og omvendt, men nævn det gerne ved tilmelding.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at komme med.
Med venlig hilsen bestyrelsen
Viktor Skovgaard
Henning Buch
Kurt Nørgaard
Louise Fischer
Anne Marie Schneider
Stine Holm Madsen
Hanne Mette Grøn Sørensen