Bestyrelsen har et stort ønske om at påbegynde modernisering af Stenager Forsamlingshus. Nu er den første portion penge i hus til starte på.

Bestyrelsen har besluttet, at den første etape bør være at udskifte 5 vinduer samt hoveddør/indgangsparti. Øvrige vinduer i huset er tidligere skiftet. De 5 vinduer trænger efterhånden kraftigt til fornyelse. Hoveddøren, hvor både vind og vejr desværre ofte finder vejen ind, skiftes også.

Stenager Forsamlingshus har en sund økonomi, men bestyrelsen ønsker ikke at belaste økonomien med større renoveringsprojekter. Derfor er der i august måned for første gang søgt fondsmidler hos Jelling Sparekasses Fond. Vi har ansøgt om tilskud på udskiftningen af de 5 vinduer og hoveddøren, et projekt til kr. 35.172,-.

Tilsagn på 20.000 kr. fra Jelling Sparekasses Fond
Jelling Sparekasses Fond har netop, primo september, givet tilsagn om, at de vil give kr. 20.000,- til forsamlingshusets moderniseringsprojekt (Hurra !!!). Arbejdet skal være udført inden 30.08.2020. Bestyrelsen har besluttet at sætte arbejdet i gang med det samme. Der er penge i foreningens kasse til at betale den sidste del af projektet.

Tømrer Alkærsig har givet det bedste tilbud på opgaven og vil straks gå i gang.

Tilsagnet om tilskuddet giver os (bestyrelsen, red.) blod på tanden til at fortsætte moderniseringen af forsamlingshuset.

Fra bestyrelsens side skal lyde en stor tak til Jelling Sparekasses Fond. Vi sætter enormt stor pris på det flotte tilskud, og vi er sikre på, at det vil glæde lokalsamfundet i Skibet og omegn.

Mvh. Bestyrelsen Stenager Forsamlingshus.

Dato: 06.09.2018