Der indbydes til ordinær generalforsamling 27. Februar 2020 kl. 19:30.

Der er spisning på husets regning kl. 18:30 – Frikadeller, kartoffelsalat og salat.

*Drikkevarer kan købes.

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Forslag til pris for medlemsbeviser og evt. kontingent
7. Valg

På valg til bestyrelsen er:
Søren Hauge – modtager ikke genvalg
Thue Birk – modtager ikke genvalg
Jørgen Petersen – modtager ikke genvalg
Hanne Mette Sørensen
Suppleant: Kurt Nørgaard
På valg som revisor er:
Christian Madsen
Morten Skovlund
Suppleant : Bruno Madsen
8. Evt.

Tilmelding til spisning til tlf. 40104904 eller evelyn@sport.dk
Seneste tilmelding 23. feb. 2020